słownik hiszpański - polski

español - język polski

afirmar

po polsku:

1. twierdzić


to say that something is true, even though there is no definite proof
twierdziła, że jest niewinna
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
x
z uporem twierdził, że...

Podręcznik 2
Palabras españolas
Wyrażanie Opinii - Expresar Opiniones
Hiszpański - 116
Przypuszczenia - Las suposiciones

afirmar w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku