słownik hiszpański - polski

español - język polski

ambos

po polsku:

1. razem


ile to razem kosztuje?; spotykać się
razem z
robienie wielu rzeczy razem
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
wytrzymywać ze sobą

hiszpanski a

2. obydwaHiszpański - final test

3. oba


Both of my sisters are teachers.
Both of my sisters are teachers. I don't think either of my sons deserve (zasługiwać na) such negative treatment.
Obydwie wskazówki pokazują dwunastą.

H (randomes españoles 2)

ambos w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku