słownik hiszpański - polski

español - język polski

cierto

po polsku:

1. pewien


Nie jestem pewny.
Ta zmiana jest pewna
having no doubts that something is true
pewien dodatkowy warunek
w pewnym stopniu

Powtorka 1-29
Moja pierwsza lekcja
1.3 - ¿Como te diviertas?
Język Pisany
lg cooki - Szukaj w Google