słownik hiszpański - polski

español - język polski

cobarde

po polsku:

1. tchórzliwy


Ona czula sie zawstydzona i tchorzliwa
Tom jest nieśmiały I tchórzliwy
Twoje tchórzliwe zachowanie rozczarowało mnie.
Uciekanie było tchórzliwe
Wiem, że mnie słyszą, ale są zbyt tchórzliwi, żeby wyjawić prawdę.

H (randomes Españoles)
Cechy Charakteru i Osobowości - Las Característica...
październik słówka
1.3 mis amigas
los rasgos de caracter

2. tchórz


Zachowałeś się jak tchórz!
Zasada: "rz" - inne
Zasada: "ó" inne
odważny
tchórzliwy

Słownictwo A1+A2
Palabras españolas
Cechy charakteru

cobarde w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku