słownik hiszpański - polski

español - język polski

colocar

po polsku:

1. umieszczać


Moja aplikacja została umieszczona na liście rezerwowej.
Powinni umieścić centrum handlowe z dala od szkoły.

H (randomes españoles B1)
H (czasowniki nieregularne)
500 najważniejszych czasowników po hiszpańsku 425 ...

colocar w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku

powiązane słowa

colgar
pelar
medir