słownik hiszpański - polski

español - język polski

comprobar

po polsku:

1. sprawdzać


sprawdzac rachunek
sprawdzać arkusze egzaminacyjne; test; zadanie domowe...
sprawdzać listę
sprawdzić inne kable
sprawdzić pocztę

UNIDAD DOS (2)
unit 6 y 7 club prisma
1.2 - ¿Cómo aprendes español?
czasowniki -ar parte uno
UNIDAD TRES (3)

2. udowadniać


Oni wiedzieli, że on to zrobił, ale nie umieli tego udowodnić
Oni wiedzieli, że on to zrobił, ale nie umieli tego udowodnić.
Udowodnij, że jesteś niewinny.
Został uznany za winnego po długim procesie.
odmiana czasownika

czasowniki -ar parte dos
hiszpański czasowniki
Czasowniki dwa

comprobar w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku