słownik hiszpański - polski

español - język polski

devolver

po polsku:

1. zwrócić


Musisz skręcić w lewo by dostać się do najbliższego bankomatu.
Najemcy nakazano (wyrokiem sądu) zwrot wynajmującemu poniesionych kosztów.
Niestety muszę zwrócić te buty.
Zasada: "ó" na "o", "e", "a" (zwrot)
zwrócić resztę

Moja pierwsza lekcja
Moja pierwsza lekcja
Zakupy
czasowniki NIEregularne ER

2. oddawać


Proszę oddać zadanie domowe do piątku.
czas przeszły
ja / ty / on...
rozdzielnie złożony
zwracać

czasowniki hiszpańskie
Czasowniki II koniugacji

3. zwracać


Chciałabym zwrócić spódnicę.
List został zwrócony do nadawcy.
The letter was returned to the sender.
There was no one home when he returned.
Zwróciłam to do sklepu

Czasowniki nieregularne

4. oddać


Odda nam Pan pieniądze?
Proszę oddaj mi moje płyty
To nie twoje. Oddaj to.
oddać głos na kogoś
przykład ze słówkiem

avance unidad 7
hiszpański nieregularne, czas teraźniejszy (presente)
Hiszpański - 118