słownik hiszpański - polski

español - język polski

este

po polsku:

1. wschód


Więc pojechaliśmy na wschód
stosunki Wschód-Zachód

hiszpański egzamin
hiszpański kolokwium nr 2
Moja pierwsza lekcja
pierwsze kolokwium
hisz unidad 6

2. ten


rodzaj męski, rodzajnik określony
ta... to...
ten
ten chłopiec
uwaga!

podstawowe zwroty i slowka
003 Hiszpański
hiszpan krt opis osoby
1000 słów cz 1
słówka- różne

3. to


tu
używane w odniesieniu do działania czy stanu, który się opisuje
w wymiarze ośmiu godzin dziennie (biurowa)
yt
zwykły, codzienny

Hiszpański - Swadesh
W Mieście - En una Ciudad