słownik hiszpański - polski

español - język polski

expresar

po polsku:

1. wyrażać


Proszę wyrazić swoje zdanie.
Wyrażam moje uczucia poprzez malowanie.
Zwykle nie potrafię dobrze wyrażać swoich uczuć.
wyrażać moją opinię
wyrażać się po francusku

UNIDAD uno (1)
Nuevo ven unidad 6
Palabras españolas
Moja pierwsza lekcja
1.2 - ¿Cómo aprendes español?

expresar w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku