słownik hiszpański - polski

español - język polski

insistir

po polsku:

1. nalegać


Studenci robią notatki w czasie zajęć.
You must wear warm clothes.
bardzo dobrze, skoro tak nalegasz!
to say very firmly that something must happen or must be done
tłumaczenie przykładu ze słówkiem

Ponad 700 czasowników hiszpańskich!!!
H (randomes españoles B1)
Środowisko naturalne, praca
Hiszpański - 163
Czasowniki 1

insistir w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku