słownik hiszpański - polski

español - język polski

lengua

po polsku:

1. język


język węgierski
języki
nie: language
przykład ze słówkiem
w jakich językach mówisz?

Moja pierwsza lekcja
Aula Internacional 1
Palabras españolas
Español unidad 3
el cuerpo y la salud