słownik hiszpański - polski

español - język polski

mercado

po polsku:

1. rynek


Tutaj jest dobry rynek dla faksów
Un nuevo tipo de ordenadores estará pronto disponible en el mercado.
Unikam wracania do domu przez rynek.
We launched a new product into the market.
zatłoczony rynek

słowniczek 1-10
zakupy i usługi
zawody i miejsca pracy
dom i miasto
Poprawka Unidad 1 cz.2

2. targ


Jestem na placu.
Jeśli chcesz kupić świeże warzywa, idź na targ.
Na bazarze sprzedaje się warzywa i owoce.
farmers market
supermarket

Unidad 1, Español de pe a pa
Słówka z dialogów

3. market


My parents like buying vegetables at the market.
[ˈmɑːkɪt] m*aaket
market

zdrowie i jedzenie
Powrótka hiszpański
Sprawdzian Dział 3

mercado w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku