słownik hiszpański - polski

español - język polski

ocupado

po polsku:

1. zajęty


nie widziesz, że jestem zajęta
np. zajęta toaleta, numer, taxi
pracowita pszczółka
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
wszystkie stoliki są zajęte

Słownictwo A1+A2
Hiszpański 1
UNIDAD DOS (2)
hombre, sentimientos
español tres

ocupado w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku