słownik hiszpański - polski

español - język polski

pintar

po polsku:

1. malować


moja mama namalowała obraz
nadar
passé
présent
rysować

Hiszpański 1
H (czasowniki)
czasowniki -ar parte dos
Moja pierwsza lekcja
el calendario (18)

2. farba


a substance used for changing the colour of something such as clothing or your hair
farba

Rzeczowniki I
Hiszpański Słownictwo - Unidad 1 pt. 3
Przedmioty w domu i szkole po hiszpańsku
słówka - grafika komputerowa cd

pintar w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku