słownik hiszpański - polski

español - język polski

sacar

po polsku:

1. wyjmować


Musimy wyjąć pieniądze z bankomatu.
Muszę wyjąć kurczaka z piekarnika, bo może się spalić.

Ponad 700 czasowników hiszpańskich!!!
H (randomes españoles B1)
H (czasowniki nieregularne)
Hiszpańskie słownictwo: miasto 21.11
Kolokwium ze słówek 9.01 (j. pisany) cz. 5

2. wziąć


Zdecydowaliśmy się wziąć taksówkę.
take/bring sth home
to move or carry someone or something from one place to another: What time do you take Amy to school?
wziąć do domu
wziął

Sprawdzian 1,2
Spanish na żywo

3. wyciągać


Mam latarkę na wypadek gdyby zgasły światła
Sproboj wyckagnac go z lozka.
Wyciągnij rękę.
Wyciągnął paczuszkę zapakowaną w przezroczysty plastik.
przestać być zaangażowane w działalność

test postępu kwiecień
Hiszpański - Czasowniki 2.2

4. wyjąć


Wyjmij pięć minut dziennie dla siebie.
Wyjąłem prezent z pudełka.
musisz to wyjąć z torby
wyjęć chip

lekcja 3 kartkoweczka