słownik hiszpański - angielski

español - English

saltar

po angielsku:

1. springing
2. jumpCzasowniki regularne (ENGLISH-SPANISH)

saltar w innych słownikach

po francusku
po niemiecku
po polsku

powiązane słowa

nadar
aumentar