słownik hiszpański - polski

español - język polski

sencillo

po polsku:

1. prosty


prostować
prosty nos
schlicht [ʃlɪçt]
straight hair has no curls or waves
простой

vocabulario de unidad 6
Moja pierwsza lekcja
UNIDAD TRES (3)
Słowa słówka słoweńska
Los Adjetivos

2. łatwy


trudny
Łatwe pieniądze
Łatwiej powiedzieć nić zrobić
łatwe zadanie
łatwy etap

Słówka hiszpańskie jedzenie dom
Środowisko naturalne, praca

3. prostolinijny


(Jesteś zbyt skromny!)

Cechy Charakteru i Osobowości - Las Característica...
opiswywanie przedmiotow
cechy ludzkie
cechy osoby, hiszpański

sencillo w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku