słownik hiszpański - polski

español - język polski

sonreír

po polsku:

1. uśmiechać się


Uśmiechnęliśmy się, gdy usłyszeliśmy dobre wieści.
Uśmiechnęła się przyjaźnie.
cz przeszły
passé
uśmiech

słowniczek 1-10
Ponad 700 czasowników hiszpańskich!!!
El caracter; los sentimientos
H (czasowniki nieregularne)
czasowniki nieregularne

sonreír w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku

powiązane słowa

abandonar
mejorar