słownik hiszpański - polski

español - język polski

suceder

po polsku:

1. następować


Co nastąpiło po waszej kłótni? / Ciąg dalszy nastąpi.
Po okazaniu europejskiej karty ubezpieczeniowej może nastąpić opieka lekarska.
nastęny

H (randomes españoles B1)
Prisma B1 unidad 5 y 6
Hiszpański - 165

2. dziać się


What's going on?
co się dzieje?
co się z Tobą dzieje?
jak gdyby nic się nie stało
происходить

słownictwo z filmów i seriali

suceder w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku