słownik hiszpański - polski

español - język polski

treinta

po polsku:

1. trzydzieści


John skończył wczoraj trzydzieści lat.
Zasada: "rz" po spółgłoskach
trzydzieści jeden
trzydzieścioro dzieci

podstawy po hiszpańsku
LICZBY, GODZINY i DATY
Fiszka 15 liczby
Lekcja 3 PCH
słownictwo 3