słownik hiszpański - angielski

español - English

viento

po angielsku:

1. wind


Wind makes the leaves fall from trees
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
wiatr
wound
łynd


2. wind's
viento w innych słownikach

po francusku
po niemiecku
po polsku

powiązane słowa

seco
conocido